Hirdetmény

Földtulajdonosi gyűlés helyéről, idejéről, időpontjáról és napirendjéről

A Békés Megyei Vadászati Hatóság által 04-956650-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői a vad védelméről, vadgazdálkodásáról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény/továbbiakban: Vtv./12.  §-ában, valamint a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendeletben foglaltak alapján az alábbi napirendi pontok szerint földtulajdonosi gyűlés összehívását kezdeményezik. 

A gyűlés időpontja: 2024. április 23-án 9.00 órára 
A gyűlés helyszíne: Bélmegyeri Vadászkastély, 5643 Bélmegyer, Tanya 198. 
A földtulajdonosi gyűlésen a megtárgyalásra javasolt napirendi pontok az alábbiak: 

1. Beszámoló előterjesztése a 2023-2024. évi vadászati évtől, majd döntés annak elfogadásáról. 
2. A 2023-2024. vadászati évre vonatkozó költségvetési terv előterjesztése, javaslat a közösség folyamatos működése érdekében szükséges egyéb határozatok meghozatala. 
3. Döntés a képviselet formájáról és személyéről. 
4. Kérdések, hozzászólások. 

Vadászterület kiterjedése: 4343 ha 

Érintett közigazgatási területek: Bélmegyer, Tarhos 

Tájékoztatások és figyelmeztetések: 

Az érintett vadászterület földtulajdonosai a gyűlésen megjelent és képviselt tulajdonosok tulajdoni hányada arányában számított szótöbbséggel határoznak. 
A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyiben a fenti napirendi pontokban határozó földtulajdonosi gyűlésen nem személyesen, hanem képviselő útján kíván nyilatkozatot tenni, úgy arról olyan írásbeli meghatalmazás alapján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tulajdonos neve, tulajdoni hányada- ide értve a részarány AK értékét is- a képviselő személye, a termőföld helyrajzi száma, valamint annak területe ha-ban. E rendelkezés a Magyar Állam tulajdona esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv nevében eljáró személyre is alkalmazni kell.

Bővebben az alábbi dokumentumban:

2024. április szerda

Hírek

Cím
Bélmegyer konyha heti menü

2024. 04. 08 - 2024. 04. 19.

2024. évi választások

SzSzB tagok listája

Hirdetmény

Földtulajdonosi gyűlés helyéről, idejéről, időpontjáról és…

Helyi piac kialakítása Bélmegyeren
Tájékoztatás

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén…

Figyelem! EBOLTÁS!

Értesítjük a lakosságot,…

Dareh 2023. III. negyedévre vonatkozó lakossági tájékoztató

 

Ügyfélfogadás rendje:

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén…

Lomtalanítás Bélmegyeren 2023. június 2.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti…

Oldalak