Gátszakadás Hosszúfokon: Árvíz 1980

1980. július 22-23-án jelentős mennyiségű, nagy intenzitású eső hullott a Körösök hegyvidéki vízgyűjtő területére. Gyors áradás indult el a folyókon, különösen a Fekete-Körösön. A rendkívüli hevességű árhullámok levonulása nem volt zavartalan. 3 és fél nap alatt három töltésszakadás következett be.

Július 28-án reggel 6:35-kor a Kettős-Körös jobb parti töltése Hosszúfoknál, – a töltés tönkremenetelére utaló előzetes jelek nélkül – átszakadt. A szakadás időpontjában az átlagosan  6,0—6,5 m  magas kettős-körösi töltésen  mintegy 5,0  m-es vízterhelés volt.  A békési vízmércén a vízállás ekkor 921 cm volt, az apadás már 26 órája tartott, mértéke 42 cm volt. A kezdeti 5 m-es nyílás gyorsan szélesedett: fél óra múlva 10 m-es, másfél óra múlva kb. 30 m-es, két óra múlva kb. 50 m-es volt és további néhány óra alatt 78 m-esre bővült.  A töltésszakadás mögött – a környező terepszinthez viszonyítva – 6,5 m mély kimosás, kopolya képződött.  A terepre kitörő víz a töltésből és a kopolyából mintegy 60 ezer m3 földet mosott el, a keskeny hullámtér miatt a kopolya a folyó medréig visszarágódott, a víz szabályszerű új medret képzett. 

A rohamos erővel bővülő töltésszakadáson az első órákban 750–800  m3/s-os vízhozam zúdult ki a területre. Olyan rendkívüli leszívó hatás érvényesült, hogy néhány órán keresztül, időszakosan, több km-es szakaszon még a Kettős-Körös folyásiránya is  megfordult, ezt a töltésszakadás alatt, a mezőberényi hídról végzett vízsebesség mérések is igazolták.

A hosszúfoki töltésszakadás következtében közvetlen veszélybe került Tarhos, Doboz és a környező tanyavilág, a  lokalizálás eredménytelensége esetén pedig Bélmegyer és Újladány, valamint további számos tanya lakossága. 
A veszélyeztetett Tarhos, Újladány és Bélmegyer községekből és a külterületekről alig 12 óra alatt 4086 embert és a jószágállományt kitelepítették.

A Hosszúfoki-főcsatorna torkolatának térségében néhány óra alatt súlyos védelmi helyzet alakult ki: a víz a töltésszakadástól az ártéri öblözet legmélyebb pontja, a hosszúfoki szivattyútelepek felé tört. Átszakította a főcsatorna bal parti töltését, gyorsan megemelte a vízszintet, amelynek következtében néhány óra múlva már meghágási veszély fenyegetett a jobb parti töltésen egészen Tarhosig, pedig a víz a terepen akkor még nagyobbrészt el sem érte a Hosszúfoki-főcsatorna vonalát. A torkolatnál 35−40 cm-es átbukó vízben pallósoros nyúlgátat építettek. Ezen a vonalon sikerült lokalizálni a kiömlő vizet és ezzel további kiterjedt térség elöntését megakadályozni. A lokalizáló töltés koronája és a mentett oldali földutak az átbukó víz miatt járhatatlanná váltak, így a védelmi anyagokat, megtöltött homokzsákokat csak honvédségi kétéltű járművekkel lehetett szállítani.

A víz a terepen gyorsan terjedt. Néhány óra alatt elöntötte a hosszúfoki szivattyútelepeket és a szakadástól eltelt 10 óra múlva elérte és meghágta a Békés—Tarhos közötti műutat, elöntötte a Békési Gépgyárat, másfél nap múlva körülvette Tarhos község körtöltését. 

A töltésszakadás ideiglenes elzárását július 31−augusztus 4. között hat árvízvédelmiosztag készítette el vízről, pontonokról, kétsoros acéllemez szádfallal. Az elzárási  munkák  rendkívül  nehéz  körülmények  között folytak, a víz nagy sebességgel ömlött ki a területre. Az elzárást a hullámtér felé végrehajtani nem lehetett, a teljes kopolyát körül kellett zárni 8 és 12 m hosszú széles acéllemezekkel. A két lemezsor közé homok és homokzsák  kitöltés,  mögé homokzsák megtámasztás került. A 78 m hosszú töltésszakadást  300 m hosszú szádlemez építménnyel lehetett  elzárni; a két sor lemez közé és a megtámasztására közel 1 millió homokzsákot használtak fel.

A Kettős-Körösön a második árhullám és a Tisza áradása miatt az apadás rendkívül lassú volt. A töltésszakadástól a Hármas-Körös torkolatáig, 100 km hosszon a vízszint abszolút esése tartósan mindössze 2 m körüli volt. A folyó és az elöntött terület vízszintjének kiegyenlítődése ezért csak ez ideiglenes elzárás után 66 órával, augusztus 7-én 16 órakor következett be és csak ezután lehetett kapukat nyitni az ideiglenes elzárásban a víz gravitációs visz-szavezetésére.

A helyreállítás és a vízvisszavezetés egészen októberig eltartott. Az árvizet követő szakértői értékelések megállapították, hogy a Hosszúfoki töltésszakadást az altalaj belső eróziója idézte elő. A töltésszakadás egy betemetett régi holtmeder kereszteződési helyén következett be. Az altalajon keresztül átszivárgott víz hidrosztatikus nyomása feltörte a mentett oldali vékony fedőréteget. A víz kitört, a töltés beszakadt.


A helyi és az országos összefogás, valamint a szervezett árvízvédekezés eredményeként a települések megmenekültek a pusztulástól, emberélet nem esett áldozatul, de tönkrement a tanyavilág jelentős része.
Az árvízvédekezés méreteire jellemző, hogy csúcsidőszakban egyidejűleg 9388-an vettek részt a munkákban, 1 millió 420 ezer homokzsákot használtak fel. A körtöltések, lokalizációs vonalak, nyúlgátak építése és megerősítése során 320 ezer köbméter földet mozgattak meg.

 

Forráslinkek:
Az 1980. évi hosszúfoki gátszakadás
hidrologia.hu
bekesmatrix.hu
kovizig.hu
 

 


A fotók megtekinthetők eredeti helyükön is: MTVA fdotóarchívumAz alábbi galériában lévő szinezett képek eredeti, fekete fehér állapotukban megtekinthetők a Békés Mátrix-on, valamint a Kövizig.hu-n.

2020, július 28 - 06:30

Hírek

Cím
Bélmegyer konyha heti menü

2023

Az internet veszélyei

Néhány jó tanács, hogy ne váljon online 
csalók…

Nevelőszülők jelentkezését várjuk!

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi…

2022. decemberi Ovikrónika

2022. decemberi Ovikrónika

Ünnepi készülődés szőtte át ezt az időszakot az ovisok…

Partnerségi egyeztetés Alföld kerékpárút tárgykörben

Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2022. (06. 24.) sz. határozatában…

Meghívó fogadóórára

A Békés Megyei Önkormányzat alelnöke fogadóórát tart a …

Hulladékszállítás 2023. I. negyedév

2023. évi hulladékgyűjtési naptár I. negyedév:

Hulladékudvarok ünnepi nyitvatartási rendje

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepekre tekintettel a…

2022 Novemberi Ovikrónika

Novemberi Ovikrónika

Ebben a szép őszi hónapban is szép élményekkel gazdagodtak…

2022 Októberi Ovikrónika

Tartalmas és sűrű programunk volt az oviban 2022 októberében. A Népmese napja alkalmából nem…

Oldalak